segwit2x makkelijk uitgeled

Over de afgelopen maanden zijn er al 2 Bitcoin hard forks geweest, namelijk Bitcoin Cash en Bitcoin Gold. Bij Block 494,784, rond 16 November, komt de derde Bitcoin fork in een korte tijd: Segwit2x. Omdat deze fork een grote impact gaat hebben op Bitcoin is het belangrijk om te begrijpen wat er aan de hand is.

WAT IS EEN FORK 

ICO Allereerst is het handig om te weten wat een fork precies inhoud. Simpel gezegd is een fork een update in de software van Bitcoin waardoor er 2 versies ontstaan met een gedeelde geschiedenis. Op het moment dat deze update plaatsvindt worden beide versies van Bitcoin gescheiden, dit kan in sommige gevallen leiden tot een nieuwe cryptocurrency.

WAAROM VINDT EEN FORK PLAATS?

Als er een voorstel is voor een Bitcoin software update wordt hierover gestemd door de miners. Mocht er onenigheid zijn tussen de miners kunnen er 2 verschillende softwareversies van Bitcoin ontstaan. Als de oude- en de nieuwe softwareversies compatibel met elkaar zijn noemt men dit een soft fork, beide versies kunnen dus op hetzelfde netwerk blijven draaien. Maar op het moment dat deze softwareversies niet compatibel met elkaar zijn ontstaat er een splitsing. Dit wordt een hard fork genoemd.

WAAROM DE SEGWIT2X UPDATE?

De reden voor de Segwit2x update heeft te maken met het scaling probleem van Bitcoin. Een Bitcoin block heeft een maximale grote van 1MB, wat het aantal transacties per block limiteert. Dit kun je vergelijken met een doos (block) waar een bepaalde hoeveelheid spullen (transacties) in past. In de begin jaren van Bitcoin was dit geen probleem, maar door de toegenomen populariteit van Bitcoin is het aantal transacties sterk toegenomen. Dit heeft 2 grote gevolgen:

– De gemiddelde tijd voor een transactie neemt sterk toe.

– De transactie kosten gaan omhoog, omdat mensen bereid zijn meer te betalen voor voorrang op hun transactie.

Dit probleem gaf genoeg reden om met een oplossing te komen. Daarom zijn afgelopen Mei grote spelers uit de Bitcoin wereld bijeengekomen om hierover te discussiëren. Uiteindelijk waren ze overeengekomen om de zogeheten Segwit en Segwit2x updates door te voeren.

SEGWIT UPDATE

Een Bitcoin transactie bestaat uit drie onderdelen: de input (public adress van de zender), de output (public adress van de ontvanger), en de signature (het onderdeel dat verifieerd dat de zender genoeg bitcoins heeft om de transactie te maken). Om het simpel te houden laat ik de uitleg hiervan achterwegen. Wat wel belangrijk is, is dat bij de Segwit update de signature uit de transactie is gehaald. Als gevolg nam de grootte van een Bitcoin transactie af. Hierdoor was het mogelijk om meer transacties in een block te stoppen.

BITCOIN CASH UPDATE

Echter realiseerde een groep binnen de Bitcoin community dat de Segwit update tegen de principes van Satoshi Nakamoto (de uitvinder van Bitcoin) was. Als gevolg werd de Bitcoin Cash update ontwikkelt. Bitcoin cash, waarvan de hard fork afgelopen zomer plaats vond, hield de signature in een transactie intact. De update van Bitcoin Cash veranderde de block size van 1MB naar 8MB waardoor hetzelfde doel werd bereikt: meer transacties in een block.

SEGWIT2X

De huidige software van Bitcoin draait al op Segwit, maar nog niet op Segwit2x. Segwit2x vergroot, net zoals Bitcoin Cash, de block size. De bedoeling is dat de block size vergroot wordt van 1MB naar 2MB. Echter is in de afgelopen maanden meer onenigheid ontstaan binnen de Bitcoin community. Meerdere partijen die eerder dit jaar steun toekende aan Segwit2x hebben zich teruggetrokken. Dit heeft als gevolg dat de Segwit2x update een nieuwe hard fork met zich mee brengt.

WAT IS HET NADEEL VAN EEN GROTE BLOCK SIZE?

Een grotere block size betekent dat er meer processing power nodig is om bitcoins te minen. Hierdoor zullen de kleine mining pools verdwijnen en de macht over het Bitcoin netwerk exclusief bij de grote mining pools liggen. Dit betekent dat een kleine groep mensen de macht in handen heeft. Dit gaat tegen alle principes van Bitcoin in! 

WAT IS HET VOORDEEL VAN EEN GROTE BLOCK SIZE?

Bitcoin moet toegankelijk blijven voor de gemiddelde persoon. Als de block size niet groter wordt, kan dit tot gevolg hebben dat de transactie kosten uit de hand lopen. Zoals eerder aangegeven zijn mensen bereid om meer te betalen zodat hun transacties voorrang krijgen op het Bitcoin netwerk. Hierdoor zouden Bitcoin transacties niet meer betaalbaar zijn voor gewone mensen. Alleen de rijke bedrijven kunnen het zich nog veroorloven om transacties te maken, wat nooit het doel van Bitcoin is geweest.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here